Välkommen!

Trulsson Media är ett marknadskonsultföretag som erbjuder korrekturläsning, översättning, text, marknadsföring och trycksaksproduktion, företrädesvis inom lantbruk och entreprenad.